Odpowiedź

Serializacja i deserializacja są z używane do:

przesyłania obiektów przez sieć lub poza aplikację,

przechowywania obiektów w pliku lub bazie danych.

Serializacja służy do pobierania obiektu i umieszczania go w strumieniu bajtów lub dokumencie XML. Natomiast deserializacja, to proces odwrotny, czyli zamieniamy strumień bajtów lub dokument XML na obiekty.


Istnieją cztery mechanizmy serializacji w .NET:

serializacja kontraktu danych,

serializacja binarna,

serializacja XML (XmlSerializer),

interfejs IXmlSerializable.© 2020 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci