SkillsTest.pl C# pytania i zadania rekrutacyjne Co to jest metoda wirtualna?

: 2017-09-25 | Nr 21 z 51

Pytanie

Co to jest metoda wirtualna? C#

Metody wirtualne pozwalają na nadpisywanie metod klasy bazowej w klasach pochodnych.
Mówiąc prościej klasa bazowa może dostarczać implementację danej funkcji, lecz jeśli programista uzna, że klasa pochodna powinna być zaimplementowana w inny sposób, może ją nadpisać.


Stworzymy metodę wirtualną Start() w klasie bazowej Car oraz nadpiszemy ją w klasie pochodnej FastCar.

 public class Car
 {
  public virtual void Start()
  {
   Console.WriteLine("Car started.");
  }
 }
 public class FastCar : Car
 {
  public override void Start()
  {
   Console.WriteLine("FastCar started.");
  }
 }

W przypadku gdy stworzony zostanie obiekt typu klasy bazowej wskazując na klasę pochodną, jako implementację funkcji Start użyta zostanie ta z klasy pochodnej.

Car car = new Car();
car.Start(); //output: 'Car started.'

Car carFastCar = new FastCar(); // tworzymy obiekt typu Car wskazując na klasę FastCar
carFastCar.Start();//output: 'FastCar started.' efekt działania metody wirtualnej

FastCar fastCar = new FastCar();   
fastCar.Start(); //output: 'FastCar started.'

Polecamy

Na co możesz wydać swoje 15k?

Zabawki dla dwulatka