Dlaczego obiekt typu String jest w niezmienny (immutable) w języku JAVA?


Odpowiedź

Ponieważ nie możemy zmienić jego wartości.

Np.

String a = "Skills";

a = Test;

W ten sposób stworzyliśmy nowy obiekt do którego referencję posiada teraz zmienna a, jednakoż obiekt przechowujący String Skills nie został zmieniony.


© 2020 - SkillsTest.pl | | Regulamin | Polityka Prywatnosci